La primera visita a una clínica de fertilitat

Primera consulta

Quan una parella comença a pensar a tenir un fill, és lògic que confiï que no serà necessari esperar massa fins a aconseguir-lo. No obstant això, en un 20% dels casos l’embaràs es fa esperar.

Es recomana acudir a una clínica de fertilitat quan l’embaràs no s’aconsegueix transcorregut un any de relacions sexuals regulars sense protecció, o bé 6 mesos en el cas d’edats més avançades.

A Ginefiv també estem preparats per a acompanyar en el seu camí a les dones que decideixen optar per la maternitat sense parella, o amb parella femenina, oferint-los el tractament més adequat per a elles. Sigui com sigui el teu cas, conèixer com serà la primera visita a la teva clínica de fertilitat, pot aclarir moltes inquietuds i ajudar-te a preparar la consulta.

Pas 1: L’historial mèdic

A l’hora de sol·licitar proves i explicar el pronòstic és imporant tenir en compte l’edat dels pacients ja que la taxa d’embaràs, avortament i possibilitat d’alteracions genètiques canvien i augmenten a partir dels 35 anys de l’edat de la dona.

És important conèixer, així mateix, els antecedents familiars de salut de la dona i de la parella, a fi de tenir constància de malalties importants que puguin ser heretades tant per les pacients com pel futur fill.

També és rellevant conèixer els hàbits d’alimentació, així com possibles hàbits tòxics que poguessin afectar negativament en la fertilitat, o danyar a l’embrió.

I finalment, és necessari conèixer la història ginecològica de la dona: edat de la primera regla, ritme menstrual, si les regles produeixen dolor o són massa abundants… si es produeix dolor amb les relacions sexuals, si ha tingut o no embarassos o avortaments…

Tot això ofereix una idea a l’especialista sobre possibles malalties d’origen femení, associades a l’esterilitat, que poguessin influir en la dificultat per a aconseguir un embaràs, com per exemple l’endometriosi o la síndrome de l’ovari poliquístic, o qualsevol possible alteració que calgui ser estudiada amb més profunditat.

Pas 2: L’ecografia

La primera visita inclourà una exploració amb ecografia vaginal en què valorarem l’estat inicial de l’úter i els ovaris, així com possibles alteracions en les trompes o la presència de miomes uterins. Així mateix, valorarem la teva reserva ovàrica i la possibilitat de sol·licitar més proves per fer un diagnòstic correcte.

Pas 3: Mostra de semen

En aquesta primera visita sol·licitarem també a l’home un estudi de la mostra de semen per poder analitzar el número, motilitat, forma dels espermatozoides… i valorar si és normal o al contrari és una de les causes d’esterilitat i requereix tractament.

Pas 4: Analítiques

Finalment sol·licitarem les analítiques de sang necessàries per a descartar malalties infeccioses, una analítica hormonal (que generalment s’ha de realitzar en els primers dies de la regla), la valoració de l’hormona antimulleriana i possibles estudis addicionals en relació amb l’historial personal o familiar. Aquestes proves addicionals poden consistir, per exemple, en l’estudi del cariotip d’un o de tots dos membres de la parella, per tal de valorar la adequada càrrega genètica de tos dos. Totes les analítiques es poden fer a Ginefiv.

Segona visita: valoració de resultats

Quan ja estiguin fets tots els estudis, la segona entrevista serà per valorar-los. Llavors us explicarem amb detall les possibilitats de gestació, la tècnica de reproducció assistida més adient, el tipus de medicació indicat, la durada del tractament i les tècniques addicionals que podrien ser beneficioses en aquest cas.

En alguns casos excepcionals, també caldrà fer alguna prova complementària addicional, que ajudi a preparar-te de la millor manera para un embaràs amb el mínim risc possible. Fora d’algunes excepcions, la visita de resultats és la visita prèvia a l’inici del tractament.

Un cop valorades totes les proves, podrem programar el teu tractament de reproducció assistida.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.