Reproducció assistida

Seguridad total en tu tratamiento de fertilidad: IVF Patrol

A Ginefiv hem volgut fer un pas més enllà en les garanties de seguretat que oferim als nostres pacients. Per això incorporem el sistema IVF Patrol.

Seguretat en el teu tractament: IVF Patrol

En els processos del nostre laboratori de fecundació in vitro no es deixa res a l’atzar. Els passos crítics que podrien donar lloc a una possible incidència estan del tot identificats i en tots i cadascun es porta a terme el sistema de revisió doble per garantir que no es produeixi cap error.

IVF Patrol és un sistema electrònic de seguretat que permet garantir als nostres pacients, durant tot el seu tractament de reproducció assistida –des de la primera consulta fins a la transferència embrionària– un seguiment i una identificació segura de cadascuna de les seves mostres.

Com funciona IVF Patrol?

A través de la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) s’assigna a cada pacient una targeta amb un codi únic, que es podrà llegir en cada punt del procés en què la pacient o les seves mostres siguin tractades (quiròfan, laboratori…).

Al llarg de tot el tractament, totes les plaques i/o tubs de mostra d’una mateixa pacient són identificats amb etiquetes RFID autoadhesives proveïdes del mateix codi de radiofreqüència, de manera que se’n pot comprovar la identitat en cada fase (punció ovàrica, fertilització, transferència embrionària).

Si en qualsevol moment, les mostres de diferents pacients coincidissin a la mateixa zona de treball, el sistema advertirà el personal de laboratori i la incidència quedarà registrada.

Absència d’errors

Gràcies al sistema de radiofreqüència, el control de les mostres és constant, de manera que la seva identificació no pot ser passada per alt. IVF Patrol permet una traçabilitat completament segura de tot el tractament i, en conseqüència, ofereix una garantia de seguretat extraordinària.

Garanties del sistema

  • Permet fer un seguiment de cada pacient i de les seves mostres, cosa que n’augmenta la seguretat.
  • Identifica el pacient d’una manera inequívoca sense necessitat d’haver de fer ús únicament del nom i els cognoms anotats als tubs o a les plaques.
  • Garanteix que la mostra que es fa servir sempre és la que ha lliurat el pacient.
  • Registra automàticament qualsevol incidència o violació de seguretat que es pogués produir.
  • Permet controlar la càrrega de treball de cada biòleg i reassignar recursos, per prevenir hipotètics errors derivats de l’excés de càrrega de treball.
  • Redueix al mínim el nombre de tasques en què el sistema de revisió doble és necessari al laboratori.

Altres mesures de seguretat del laboratori

A més del sistema IVF Patrol, a Ginefiv apliquem tots els controls i sistemes necessaris per garantir la seguretat dels tractaments de reproducció assistida, entre els quals destaquen:

Cabines de flux laminar: seguretat de les mostres

Al nostre laboratori de FIV totes les mostres es processen en cabines amb flux laminar, és a dir, cabines amb un corrent horitzontal d’aire continu que impedeix que qualsevol partícula que pogués haver a l’aire entri en contacte amb la mostra i la contamini.

Així mateix, en el cas de mostres de pacients amb malalties infecciones, les cabines de seguretat tipus II A garanteixen aquesta seguretat tant per a les mostres com per al biòleg. Són cabines que combinen el flux laminar horitzontal amb un flux d’aire vertical per impedir que qualsevol partícula arribi al biòleg. A més, en els dos tipus de cabines, uns filtres HEPA situats a la part superior filtren l’aire per evitar contaminacions tant de la mostra com del personal.

Control de la temperatura per alarma de seguretat

El control de la temperatura és fonamental per a la seguretat de les mostres criopreservades. Al nostre laboratori, un sistema d’alarma extern ens assegura el control de la temperatura als nostres bancs de nitrogen líquid, de manera que si és donés cap variació de la temperatura a la qual les mostres s’han de mantenir, ens avisaria per ràdio alarma perquè no hi hagués cap problema.

Control de l’oxigen i el nitrogen

Les sales on hi ha els bancs de nitrogen disposen de detectors del nivell d’oxigen per si hi hagués cap fuga de nitrogen i baixés el nivell d’oxigen, per a la seguretat del treballador, ja que una atmosfera baixa en oxigen seria perillosa.

Sistema de revisió doble

Disposar d’un gran equip de professionals treballant al nostre laboratori de FIV ens permet dur a terme el doble checking o sistema de revisió doble. Això és important perquè podem garantir que sempre hi hagi una doble supervisió de cada punt crític del procés. Tant en el maneig del gàmeta masculí com del gàmeta femení i dels embrions

En tots els punts crítics de pas d’una placa a una altra sempre hi haurà dues persones, és a dir, la persona que està treballant i una segona persona, que supervisa el procés perquè no hi hagi cap confusió. Aquest doble checking es porta a terme tant en la congelació com en la capacitació de semen, recuperació dels oòcits, inseminació, microinjecció, transferències embrionàries, criopreservació, etc. El sistema de revisió doble permet tenir una gran seguretat en la traçabilitat de tot el procés.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.

35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques