Programa de Garantia d’embaràs de Ginefiv

A la clínica de fertilitat Ginefiv volem complir el teu somni de ser mare. Per això ens comprometem a aconseguir-lo en un termini de 24 mesos, amb el millor programa de Garantia d’embaràs.

Programa de garantia

Què és el programa de Garantia d’embaràs?

Un programa que t’ofereix tots els avantatges dels nostres tractaments d’ovodonació amb el nostre compromís d’aconseguir el teu embaràs viable en 24 mesos.

Aquest programa de garantia d’embaràs està especialment recomanat per:

 • Dones de fins a 49 anys (edat màxima a la data de contractació del programa).
 • Amb bon estat de salut general i ginecològica, i sense contraindicació mèdica per l’embaràs.
 • Compromeses a seguir en tot moment les directrius del nostre equip i a realitzar la totalitat dels tractaments inclosos a la garantia.

Només la clínica Ginefiv pot comprometre’s a un programa de garantia d’embaràs en el que es garanteix el naixement del teu bebè, ja que comptem amb les millors taxes d’èxit d’embaràs i els millors laboratoris i especialistes en reproducció assistida.

A més, apostem per la innovació i la investigació de forma contínua. Per tot això, sabem que disposem de la millor garantia per a que les nostres pacients puguin complir el seu somni de tenir un fill.

Quina és exactament la garantia que t’ofereix?

Ens comprometem a aconseguir el teu embaràs i el naixement del teu nadó i, per a això, posarem tot el nostre coneixement, experiència i mitjans tècnics i humans a la teva disposició.

Ens comprometem a assolir aquest objectiu en un termini de 24 mesos. Excepcionalment, si es donés el cas que s’excedís aquest temps per causes alienes a la pacient, aquest termini es podrà revisar sempre sota criteri de la direcció de la clínica de reproducció assistida.

Si no s’aconsegueix, et tornarem la totalitat de l’import que hagis abonat.

Com pots accedir a aquesta garantia?

Per a poder accedir al programa de garantia d’embaràs de Ginefiv, t’hauràs de sotmetre a una avaluació individualitzada a consulta, per part d’un especialista de l’equip mèdic de Ginefiv.

Serà sempre el criteri mèdic el que imperi a l’hora de poder accedir a la seva contractació.

Què demanem a canvi?

CONFIANÇA: Que segueixis cadascuna de les recomanacions de tractament que indiqui l’equip mèdic.

COMPROMÍS: Que hi hagi continuïtat en el tractament; que no s’abandoni durant llargs períodes de temps.

VERACITAT: Que ens proporcionis informació veraç sobre la teva història clínica, així com sobre tractaments previs i resultats de proves efectuades.

Quin preu té la garantia d’embaràs?

El programa Garantia d’embaràs de Ginefiv té un preu de 16.000 €*.

Aquest preu no és compatible amb els acords que mantenim amb asseguradores i col·lectius, i el seu import total s’haurà d’abonar abans del començament del tractament.

(*) Preu 100% finançable (consultar condicions).

Què inclou la garantia?

El programa de garantia d’embaràs de Ginefiv inclou els conceptes següents:

 • Tots els controls mèdics i genètics de les donants.
 • Conservació d’ADN de la donant.
 • La criopreservació dels embrions que s’obtinguin durant el període de vigència de la garantia.
 • Totes les tècniques de laboratori que puguin estar indicades.
 • La congelació i la conservació de mostres de semen durant tot el període de garantia.
 • Totes les transferències dels embrions congelats que es generin durant els tractaments.

Què no inclou?

Els serveis següents no estan inclosos al programa Garantia d’embaràs i per tant s’abonaran d’acord amb les tarifes vigents:?

 • Consultes i proves prèvies a la contractació d’aquesta garantia.
 • Proves diagnòstiques orientades al tractament de la fallada d’implantació que puguin requerir-se en cas que no hi hagi embaràs després de les primeres transferències.
 • Proves genètiques o cromosòmiques que poguessin ser necessàries durant el tractament.
 • Procediments quirúrgics i diagnòstics, com histeroscòpies o laparoscòpies i raspats.
 • Proves i tractaments andrològics, excepte el seminograma.
 • Obtenció d’espermatozous directament del testicle per biòpsia (TESE) ni la seva criopreservació i manteniment.
 • Mostra de semen de donant, si cal.
 • El part, els controls i els seguiments obstètrics de l’embaràs posteriors a la primera visita de comprovació de gestació.
 • Test de compatibilitat genètica (TCG).
 • El manteniment dels embrions sobrants després de la finalització del programa de garantia.
 • La devolució dels interessos meritats pel finançament bancari en cas d’haver-la sol·licitat.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.