Reproducció assistida

Recepció d’embrions

Gràcies a la generositat de pacients que, com tu, van viure un problema d’infertilitat, la recepció d’embrions donats pot ser una alternativa per a alguns pacients.

Recepció de embrions

Què és la recepció d’embrions?

La recepció d’embrions consisteix a transferir a l’úter de la pacient uns embrions procedents de parelles que, després de sotmetre’s a algun tractament de reproducció assistida i en la majoria dels casos haver aconseguit l’embaràs, decideixen donar de manera anònima els embrions sobrers perquè una altra parella o dona receptora pugui aconseguir una gestació.

La donació d’embrions és un acte absolutament solidari per part de la parella donant, que representa una gran esperança per a altres parelles i pel qual no reben cap tipus de compensació econòmica.

També es coneix com a donació d’embrions, ja que hi ha una parella que els dona i una altra que els adopta.

35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques

Què cal que sàpigues sobre la donació d’embrions?

  • La donació d’embrions és absolutament legal a Espanya independentment de la nacionalitat o procedència de la pacient.
  • La donació d’embrions és totalment anònima.. Ginefiv no podrà revelar la identitat de la parella donant a la parella receptora ni viceversa.
  • Abans de transferir qualsevol embrió procedent de donació, el nostre equip comprova els antecedents mèdics  dels seus progenitors. Els criteris que els progenitors han de complir són els mateixos que en els casos de donacions d’oòcits o de semen (edat, proves complementàries, etc).
  • En la donació d’embrions busquem en tot moment que entre els pacients i la parella donant existeixi la millor afinitat fenotípica possible.

Quins avantatges té aquesta tècnica?

El principal avantatge d’aquesta tècnica és el cost. Recorda que les parelles donants no reben cap compensació per la seva donació.

D’altra banda, aquests embrions procedeixen de parelles que, en la majoria dels casos, han aconseguit una gestació amb embrions procedents del mateix tractament. La taxa d’èxit és aproximadament d’un 40% per transferència.

A més, optar per la transferència d’embrions donats evita haver de passar per les més incòmodes de la fecundació in vitro (la estimulación ovárica y la punción folicular).

Fases del tratamiento de recepción de embriones

Fase-1

Preparación endometrial

S’administra medicació hormonal per afavorir l’engrossiment de l’endometri en què s’implantarà l’embrió. A Ginefiv tenim obert els 365 dies de l’any per adaptar-nos sempre al teu cicle, i no al revés.

Fase-2

Transferencia embrionaria

Quan l’endometri està preparat, es procedeix a realitzar la transferència embrionària, que consisteix a dipositar els embrions en l’ úter de la mare receptora mitjançant un catèter. És un procediment senzill, indolor i de curta durada.

Hi ha llista d’espera per poder rebre embrions donats?

Malgrat que Ginefiv és un dels centres espanyols que més tractaments de reproducció assistida realitza, cosa que li permet disposar d’un banc d’embrions donats relativament ampli, la disponibilitat d’embrions pot estar subjecta a una llista d’espera. En tot cas, estaràs informada dels avanços en tot moment.

Determinats factors fenotípics, no habituals en la població espanyola, com ara les races negra o asiàtica, poden incrementar aquest temps d’espera.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.