Reproducció assistida

Banc de semen

La donació de semen és un un acte altruista que pot ajudar moltes parelles amb una baixa qualitat espermàtica, o bé a dones solteres i parelles homosexuals, a acomplir el seu somni de tenir un fill.

Banc de semen

En cas que sigui necessari, cal que sàpigues que hi ha la possibilitat de recórrer al banc de semen per dur a terme un procés d’ inseminació artificial o de fecundació in vitro.

Què has de saber sobre la donació de semen?

Donar semen és totalment legal a Espanya, independentment de la nacionalitat o procedència del pacient.

La donació de semen és, per llei:

 • Anònima:en cap cas Ginefiv podrà revelar la identitat del donant als receptors ni viceversa.
 • Altruista la donació de semen és un acte solidari i summament generós que no pot tenir caràcter lucratiu, si bé permet una compensació per les molèsties.
 • Voluntària

Tots els donants de semen de Ginefiv se sotmeten regularment a exàmens exhaustius, i les seves mostres estan subjectes a períodes de quarantena per tal de descartar qualsevol possible patologia transmissible.

Qui són els donants de semen?

Els donants de semen són joves, la majoria d’ells de nacionalitat espanyola (96%) que provenen principalment d’ambients universitaris però que sobretot, i potser és el més important, tenen una predisposició a ajudar en un dels actes més generosos que existeixen: el de donar vida.

Tots els donants de Ginefiv tenen entre 18 i 35 anys d’edat, i la mitjana és de 22 anys. No tenen antecedents personals ni familiars de malalties hereditàries greus i s’han sotmès de manera voluntària a estrictes controls sanitaris i psicològics, no tan sols per tal de garantir una qualitat seminal excepcional, sinó també la seva salut física i mental.

El donant de semen s’assemblarà a mi?

Gràcies a l’elevat nombre de donants de semen de què disposa Ginefiv, la nostra clínica pot trobar amb facilitat el donant més adequat, per a cada pacient d’acord amb criteris fenotípics i de similitud facial (sistema d’assignació Right Donnor for the Right Patient), a més d’establir una compatibilitat genètica i així minimitzar el risc de transmissió de malalties hereditàries.

Com se seleccionen els donants a Ginefiv?

El procés de selecció de donants de semen a Ginefiv és força estricte; de fet, només el 5% dels aspirants a donant de semen arriben finalment a aconseguir-ho. Les proves que realitzem als aspirants per a la seva selecció giren entorn de tres àrees:

1. Proves de qualitat seminal

 • Concentració espermàtica mínima de 50 mill/ml
 • Motilitat espermàtica superior al 50%
 • Morfologia espemàtica normal

2. Proves mèdiques

GENERALS:
 • Grup sanguini i Rh
MALALTIES INFECCIOSES:
 • Clamidia
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • VIH 1 i 2 (Virus de la Inmunodeficiència Humana Tipus 1 i 2)
 • Sífilis (RPR)
GENÈTIQUES:
 • Cariotip
 • Hemograma
 • Test de Compatibilitat Genètica

3. Examen psicològic

 • Estudi psicològic per a garantir la salut mental del donant.

En quins casos està indicat recórrer al banc de semen?

 • Quan l’home és portador d’una malaltia genètica que no pot ser analitzada en els embrions.
 • Quan es detecten anomalies cromosòmiques al semen.
 • Quan l’home és portador d’una malaltia de transmissió sexual i no és possible eliminar el virus del semen mitjançant un rentat.
 • En cas de dones sense parella masculina.
 • Quan el semen de la parella no compleix uns paràmetres mínims de qualitat i no ha aconseguit bons resultats en la FIV.
 • En casos d’azoospèrmia (absència d’espermatozoides) tant en l’ejaculat com en la biòpsia testicular.
35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.