Reproducció assistida

Congelar òvuls: preservació de la fertilitat femenina

Vols tenir un bebè però creus que no és el moment adequat? Tens més de 30 anys i et fa por que la teva fertilitat es vegi afectada?

Avui dia, els avenços en la preservació de la fertilitat ofereixen a les dones que ho desitgin –o que ho necessitin per recomanació mèdica– la possibilitat de postergar el moment de ser mares mitjançant la vitrificació dels seus òvuls.

Preservació de la fertilitat femenina

El ritme laboral, les dificultats econòmiques, el fet de no trobar la parella adequada, o la simple voluntat de posposar-ho, fa que cada cop més dones endarrereixin la decisió de ser mares. El problema és que a partir dels 35 anys la fertilitat de la dona disminueix i la qualitat dels seus òvuls empitjora, de manera que es redueixen les probabilitats d’embaràs d’una manera natural. Si és el teu cas, has de saber que pots preservar la teva fertilitat gràcies a la vitrificació d’òvuls.

Així mateix, la vitrificació d’òvuls també permet preservar la fertilitat de les dones que han de sotmetre’s a quimioteràpia o radioteràpia, atès que aquests tractaments poden afectar la fertilitat. Per això, aquestes dones poden optar per l’extracció i vitrificació d’òvuls abans de sotmetre’s al tractament oncològic, sempre sota la prescripció de l’especialista.

IVF-Patrol

 

Rectangle 84 (1)

30 anys d'experiència >

Rectangle 86 (1)

Seguretat garantida >

Rectangle 82 (1)

Assistència d'alta qualitat >

Rectangle 85 (1)

Capdavanters en tecnologia >

Rectangle 83 (1)

Elevat percentatge d'èxit >

Rectangle 87 (1)

Preus econòmics >

¿Qué es y en qué consiste la vitrificación de óvulos?

medica hablando en consulta

Cuando decidas ser madre, estos ovocitos se descongelarán y fecundarán en el laboratorio de FIV (con semen de tu pareja o de un donante), y se transferirán a tu útero.

Consulta nuestros precios de tratamientos de preservación de la fertilidad.

La vitrificación de ovocitos es la única técnica que permite a la mujer preservar sus óvulos para que puedan ser fecundados en el futuro. Debido a su sencillez y excelentes resultados, esta técnica de preservación de la fertilidad se aplica en Ginefiv desde 2006.

Consiste en someter las células a un enfriamiento rápido llevándolas a muy bajas temperaturas. Las altas velocidades de enfriamiento conseguidas con la vitrificación evitan que el agua del interior del óvulo se transforme en cristales de hielo que lo dañen de manera irreversible. Los buenos resultados obtenidos con la vitrificación han supuesto uno de los cambios más importantes en el área de la reproducción asistida.

Es necesario incubar los ovocitos en una solución con alta concentración de crioprotector e introducirlos en nitrógeno líquido. La temperatura a la que se exponen los ovocitos se reduce de 22ºC iniciales a -196ºC a una velocidad de enfriamiento de 23.000 grados por minuto, a diferencia de los procesos tradicionales en los que la velocidad oscilaba entre los -0.3 y los -2ºC. Después, los óvulos vitrificados tendrán la misma fertilidad que el día que decidiste preservarlos.

Somnis complerts

“Agotada de otra clínica llegué a ellos y menudo cambio para bien. Pasaban los meses sin conseguir quedarme encinta y las pruebas indicaban que no existían impedimentos para ello. Después de un tiempo, y eso he de agradecérselo, lo hemos logrado. Y todo a pesar del momento vivido de incertidumbre por la salud, pero pensando en mi peque en camino se me cambia el ánimo. Agradecerles a todos el trabajo.”
Carla Ruiz - Google My Business
Carla Ruiz - Google My Business
“Clínica muy profesional, personal atento y resolutivo durante todo el tratamiento. Asistencia personalizada en francés (correo, teléfono o in situ) para francófonos. Para elegir sin dudarlo para un proyecto de PMA en el extranjero.”
 
 
 
 
 
Caroline Mercier - Google My Business
Caroline Mercier - Google My Business
"Los mejores profesionales, la mejor atención. Dimos con Ginefiv por una pareja conocida hará un año y medio en plena pandemia. Aunque teníamos muchas dudas, afortunadamente no desistimos y ahora estamos esperando que llegue nuestra hija. Vaya aventura con pandemia y todo. Gracias a todo el equipo de atención al paciente, a las psicólogas, al equipo médico, recepción… a todos.”
Sandra Trigo - Google My Business
Sandra Trigo - Google My Business

Què és i en què consisteix la vitrificació d’òvuls?

La vitrificació d’oòcits és una tècnica que permet a la dona preservar els seus òvuls perquè puguin ser fecundats en el futur. Per la seva senzillesa i els seus excel·lents resultats, aquesta tècnica de preservació de la fertilitat s’aplica a Ginefiv des de 2006.

Consisteix a sotmetre les cèl·lules a un refredament ràpid portant-les a molt baixes temperatures. Les altes velocitats de refredament aconseguides amb la vitrificació eviten que l’aigua de l’interior de l’òvul es transformi en cristalls de gel que el danyin d’una manera irreversible. Els bons resultats obtinguts amb la vitrificació han representat un dels canvis més importants en el camp de la reproducció assistida.

Cal incubar els oòcits en una solució amb alta concentració de crioprotector i introduir-los en nitrogen líquid. La temperatura a què s’exposen els oòcits es redueix des de 22 ºC a l’inici fins a -196 ºC, a una velocitat de refredament de 23.000 graus per minut, a diferència dels processos tradicionals en què la velocitat oscil·lava entre -0,3 i -2 ºC. Després, el òvuls vitrificats tindran la mateixa fertilitat que el dia que vas decidir preservar-los.

Quan decideixis ser mare, aquests oòcits es descongelaran i fecundaran al laboratori de FIV (amb semen de la teva parella o d’un donant) i es transferiran al teu úter.

Consulta els nostres preus de tractaments de preservació de la fertilitat.

Fases de la vitrificació d’ovòcits

puncion-ovarica-1

Fase 1: Estimulació ovàrica

És la primera fase d’aquest tractament per preservar la fertilitat. Consisteix a induir una ovulació múltiple mitjançant l’administració de medicaments hormonals a la pacient.

Durant tot el procediment, els nostres especialistes controlen el creixement dels fol·licles ovàrics per mitjà de monitorització ecogràfica.

pun-ovar

Fase 2: Punció ovàrica

És una petita intervenció ambulatòria d’aproximadament 15 minuts de durada, mitjançant la qual s’extreuen sota control ecogràfic els oòcits que han madurat als ovaris de la dona durant la fase anterior.

La punció es fa als nostres quiròfans, sota sedació suau, cosa que evita que es noti cap mena de molèstia.

congelacion-ovulos-content

Fase 3: Vitrificació dels òvuls

Un cop al nostre laboratori, els òvuls són crioconservats mitjançant la tècnica de vitrificació, que consisteix en una solidificació cel·lular a baixa temperatura i molt ràpida perquè no es produeixin formacions de gel.

Immediatament després de la vitrificació, els òvuls són emmagatzemats als nostres bancs amb nitrogen, on romandran perfectament identificats fins que siguin requerits.

De la vitrificació a la fecundació

La supervivència dels òvuls després de la descongelació s’acosta al 90%.

an es vulguin fer servir els oòcits vitrificats, aquests es fecundaran fent una  ICSI, o microinjecció espermàtica, amb el semen de la parella o bé d’un donant, cosa que generarà embrions que seran transferits a la pacient després d’haver-li fet una preparació endometrial que afavoreixi la implantació embrionària.

 

Quan es recomana?

Per preservar la fertilitat: la vitrificació d’òvuls ofereix la possibilitat de combatre els efectes que el pas del temps exerceix sobre el sistema reproductiu de la dona. En especial a partir dels 35 anys, es pot parlar d’un deteriorament que es concreta en:

  • Una reducció progressiva de la fertilitat a causa de l’envelliment dels ovaris.
  • Una reducció progressiva de les possibilitats que, si s’aconsegueix l’embaràs, neixi un nen sa.

Per raons mèdiques: per exemple abans de començar un tractament oncològic que pugui produir infertilitat (la quimioteràpia i la radioteràpia produeixen danys irreversibles als òvuls).

Per raons ètico-morals: a vitrificació d’òvuls ofereix la possibilitat d’evitar la congelació d’embrions a les parelles que, a causa de les seves creences, no desitgen congelar-los. Així, solament seran fecundats el nombre d’òvuls que es vulgui transferir i la resta d’òvuls es congelarà (en lloc de congelar, tal com es fa per convenció, els embrions) per al seu possible posterior ús.

 

Quina és la millor edat per preservar la fertilitat?

La fertilitat de la dona comença a declinar a partir dels 35 anys, i a partir dels 38-40 anys aquest descens és molt més acusat. Aquesta dada és de gran importància a l’hora de plantejar-se la possibilitat de preservar la fertilitat, ja que els resultats de les gestacions aconseguides amb òvuls vitrificats varien substancialment segons l’edat que la pacient té quan s’obtenen els òvuls.

Així, quan la vitrificació d’òvuls es fa entre els 32-35 anys, s’estima que es necessiten uns 8-10 òvuls vitrificats per tenir unes taxes de gestació del 40-50%. Mentre que si la vitrificació d’òvuls es fa entre els 35-38 anys, la taxa d’èxit disminueix fins al 35%. Entre els 39-40 anys, aquesta taxa és del 20-25%, i a partir dels 40 anys, no supera el 10%. A més, en aquesta última franja d’edat, com que en molts casos la reserva ovàrica ha disminuït potser cal fer més d’un cicle per obtenir prou òvuls viables.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l'opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l'opció més adequada per a tu.


Contacta'ns

Descobreix més al nostre bloc