Reproducció assistida

FISH en espermatozoides

La Hibridació In Situ Fluorescent (FISH) és una tècnica que va revolucionar la citogenètica clàssica en aplicar-hi coneixements de biologia molecular.

FISH en espermatozoides

Gràcies a aquesta tècnica podem estudiar el material genètic dels gàmetes masculins fent servir unes sondes fluorescents que s’uneixen específicament a un determinat cromosoma i mitjançant les quals visualitzem quina quantitat n’hi ha en cadascun dels espermatozoides del semen ejaculat.

L’anàlisis de l’ejaculat mitjançant FISH ens permetrà determinar els nivells d’espermatozoides amb dotació cromosòmica anòmala i valorar si superen o no els límits de normalitat.

El estudio de los cromosomas

Qualsevol cèl·lula somàtica del cos humà té 23 parells de cromosomes, és a dir, 2 còpies de cada cromosoma. En canvi, els gàmetes humans (espermatozoides i oòcits), per ser cromosòmicament normals, han de tenir 23 cromosomes, és a dir, una única còpia de cada cromosoma. Per poder reduir-ne la dotació cromosòmica a la meitat, es requereix un complex procés de divisió cel·lular anomenat meiosi. Si aquest procés no es porta a terme correctament, els cromosomes no es repartiran d’una manera equivalent i es formaran gàmetes amb anomalies cromosòmiques.

En el FISH d’espermatozoides s’analitzen habitualment 5 cromosomes: els cromosomes sexuals (X i Y) i els cromosomes 13, 18 i 21. Aquest estudi es pot ampliar a altres cromosomes si la història clínica ho fa recomanable. El número d’espermatozoides analitzats sol ser de 2.000.

Quan està indicat?

Diversos estudis han relacionat els casos de baixa qualitat seminal amb un percentatge elevat d’anomalies cromosòmiques en els espermatozoides. Per aquesta raó és recomanable realitzar un FISH en els pacients amb un número baix d’espermatozoides: oligo o teratozoospèrmia severa. Al mateix temps, però, el principal inconvenient en aquests casos és que la baixa concentració espermàtica dificulta la realització de la prova.

El FISH està indicat també en els següents casos:

  • Falles d’implantació
  • Avortaments de repetició
  • Embaràs previ amb una cromosomopatia
  • Pacients sotmesos a quimioteràpia o radioteràpia

El resultat obtingut ajudarà els professionals a escollir la tècnica i el tractament de reproducció assistida més adients en cada cas.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.

35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques