Reproducció assistida

MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

Com veurem a continuació, la tècnica MACS permet optimitzar la selecció d’espermatozoides abans d’utilitzar-los en les tècniques de reproducció assistida.

MACS

La tècnica de selecció espermàtica MACS està especialment indicada en casos d’infertilitat masculina en què hi ha un percentatge de fragmentació de l’ADN dels espermatozoides patològic, tant en tractaments de fecundació in vitro com d’ inseminació artificial, i millorar la taxa de fecundació fins en un 13%.

35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques

Què és el MACS?

És una tècnica que permet la selecció immunomagnètica d’espermatozoides sans i òptims per a la fertilització de l’òvul, per tal de separar-los d’aquells amb marcadors apoptòtics, destinats a morir. Aquesta tècnica està especialment pensada per al seu ús en tractaments tant d’ inseminació artificial com de fecundación in vitro o ICSI.

LL’apoptosi, o mort cel·lular programada, és un procés de control del cicle cel·lular. Durant l’espermatogènesi s’inicia, per exemple, quan es detecten danys cel·lulars com ara la fragmentació de l’ADN espermàtic.

En diversos estudis de pacients que presenten infertilitat, s’ha trobat que existeix un elevat nombre d’espermatozoides en l’ejaculat que presenten marcadors apoptòtics, i per tant el mecanisme de control propi no ha funcionat correctament o bé el percentatge de cèl·lules danyades és molt elevat. Això es pot deure tant a factors intrínsecs como a factors externs (tabaquisme, estrès, febre, varicocele, etc.)

En aquest context arriba la selecció cel·lular immunomagnètica o MACS. Una tècnica mitjançant la qual els espermatozoides passen a través d’una columna imantada, de manera que aquells que mostren marcadors apoptòtics en la seva membrana quedin retinguts a la columna de filtrat per la qual passa la mostra de semen, deixant lliures els espermatozoides sans i aptes per a la fertilització de l’òvul. Aquesta selecció millora la taxa de fecundació fins en un 13%.

En què consisteix la tècnica?

La tècnica es basa en la utilització de microesferes magnètiques, que porten adossades en la seva paret mol·lècules d’anexina V, les quals reconeixen i s’uneixen a la fosfatidilserina present a la membrana dels espermatozoides. La fosfatidilserina és un marcador primerenc de l’apoptosi cel·lular, ja que en cèl·lules sanes aquest fosfolípid es troba cap a l’interior de la membrana, i quan la cèl·lula inicia l’apoptosi, aquesta mol·lècula s’externalitza. Per tant, amb el MACS som capaços de detectar aquest marcador en els espermatozoides que, en fer-los passar per la columna imantada, hi queden retinguts, fet que ens permet separar-los dels espermatozoides sans.

Quan està indicat?

Aquesta tècnica està especialment indicada en els següents casos:

  • Pacients amb una anàlisi de fragmentació de l’ADN espermàtic patològic.
  • Pacients amb més de dos cicles de tractament sense gestació./li>
  • Pacients amb avortaments de repetició.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.