Reproducció assistida

Test de receptivitat endometrial

La fallada d’implantació embrionària és el fracàs en la consecució de l’embaràs després de vàries transferències embrionàries o d’un determinat nombre d’embrions transferits –entre 4 i 6 embrions per D+3 o 3 blastocists, de manera habitual.

Test de receptivitat endometrial

En una fallada d’implantació embrionària poden influir diversos factors: uterins, hormonals, immunològics, genètics, hematològics…, així com factors d’origen patern o l’edat materna avançada.

A Ginefiv, la transferència d’embrions es porta a terme d’una manera personalitzada, de 3 a 5 dies després de la punció ovàrica. I, en el cas que siguin embrions vitrificats, es fa en un cicle natural o amb medicació coadjuvant –que prepara l’úter d’una manera òptima per a aquest moment tan especial.

Davant d’una fallada d’implantació embrionària, duem a terme tot un seguit de proves protocol·litzades als dos membres de la parella, a fi i efecte de detectar possibles anomalies que puguin estar alterant la implantació.

35 anys d’experiència
Seguretat garantida
Assistència personalitzada
A l’avantguarda tecnològica
Taxa d’èxit elevada
Tarifes econòmiques

Test receptividad endometrial

Amb el test de receptivitat endometrial es determina si l’endometri és o no receptiu en un moment determinat del cicle, mitjançant l’anàlisi d’una mostra de teixit endometrial.

Aquesta extracció de teixit es fa d’una manera senzilla i ambulatòria, en un cicle natural o amb preparació hormonal prèvia, a fi i efecte d’establir el millor dia per a la transferència de l’embrió.

Mitjançant l’anàlisi d’un nombre determinat de gens relacionat amb la receptivitat endometrial el test assenyala si l’endometri és o no receptiu en el moment de prendre la mostra.

D’aquesta manera, és possible detectar possibles desplaçaments de la finestra d’implantació –cosa que succeeix entre el 20% i el 25% dels casos de fallada d’implantació– i realitzar una transferència embrionària personalitzada en funció dels resultats obtinguts.

Els estudis bacteriològics en la fallada d’implantació

Habitualment, a les pacients amb fallades d’implantació se’ls sol·licita una prova exploratòria anomenada histeroscòpia amb l’objectiu d’examinar la cavitat uterina per dins.

En aquesta prova, a més de valorar l’úter a nivell anatòmic, es valora a nivell microbiològic, mitjançant una extracció de teixit i un cultiu clàssic. Això ens permet estudiar la possible existència d’una inflamació endometrial crònica, cas en què l’ambient endometrial a la cavitat uterina no seria el més propici per a una implantació embrionària.

L’endometritis crònica pot afectar fins al 30% de les pacients infèrtils i, en casos de fallada d’implantació recurrent, aquesta dada podria pujar, segons alguns estudis publicats, fins al 66%.

En els darrers mesos disposem d’un nou test microbiològic al mercat: ALICE, que analitza el teixit endometrial a nivell microbiològic mitjançant tècniques de NGS (Seqüenciació de Segona Generació) per a la detecció de bacteris patògens. Aquesta és una de les valoracions microbiològiques més eficaces en la detecció dels gèrmens que poden causar l’endometritis crònica i ens ofereix una possibilitat de tractament antibiòtic i de millora de l’ambient endometrial.

La importància dels bacteris saludables

La cavitat endometrial no és una cavitat estèril i un endometri sa necessita tenir una quantitat òptima de bacteris saludables, que es coneixen per flora endometrial (o microbiota endometrial).

En aquest sentit ha aparegut un nou test que valora aquesta microbiota endometrial, anomenat EMMA.

Segons els darrers estudis publicats, uns nivells baixos de bacteris saludables a l’endometri s’associen amb un pitjor ambient endometrial per a la implantació.
La realització d’aquest test ens orienta sobre si els nivells de flora endometrial són els adequats i ens permet oferir recomanacions per equilibrar-la i intentar, d’aquesta manera, optimitzar les possibilitats d’implantació.

A Ginefiv hem incorporat la realització d’aquests 3 tests de receptivitat endometrial en una sola extracció de teixit, així minimitzem les molèsties a les pacients i mirem de conèixer amb més profunditat els processos que poden estar influint en la fallada d’implantació embrionària.

Demana cita o consulta amb un especialista

Tens l’opció de fer la teva primera consulta in situ a la clínica o per videoconferència. Tria l’opció més adequada per a tu.